BENU KLIENDIKAARDIPROGRAMMI ÜLDTINGIMUSED

BENU KLIENDIKAARDIPROGRAMMI ÜLDTINGIMUSED

BENU kliendikaardiprogrammi üldtingimused (Üldtingimused) kehtivad inimeste suhtes, kes on liitunud BENU Apteek Eesti OÜ väljatöötatud BENU kliendikaardiprogrammiga.

1.       Üldtingmustes kasutatavad mõisted

 

1.1.BENU Apteek–  BENU kaubamärgi all tegutsev apteek.

1.2.Kliendikaart– BENU Apteegi kliendile väljastatud BENU kliendikaart, mis tagab osalemise BENU kliendikaardiprogrammis. BENU Apteekides oste tehes saavad BENU Kliendikaardi omanikud koguda BENU punkte ja kasutada allahindlusi.

1.3.BENU Klient– inimene, kes on liitunud BENU kliendikaardiprogrammiga,  kellel on kehtiv Kliendikaart ja kes saab kasutada Kliendikaardiga seotud soodustusi.

1.4.BENU punktid– BENU kliendikaardiprogrammis allahindluse arvestamise ühikud.

1.5.Ankeet– liitumisankeet, mis tuleb täita BENU kliendikaardiprogrammiga liitumiseks.

 

2.       BENU kliendikaardiprogrammi põhitingimused

 

2.1.        BENU kliendikaardiprogramm on lojaalsusprogramm, mis on mõeldud BENU Apteekide klientidele.  BENU kliendikaardiprogrammiga kaasnevad erinevad eelised, sh Kliendikaardi pakkumised, BENU punktide kogunemine, allahindlused. BENU kliendikaardiprogrammi eelistega on võimalik tutvuda BENU Apteek Eesti OÜ kodulehelja lähimas BENU Apteegis.

2.2.        Kliendikaart väljastatakse inimesele, kes on Kliendikaardi taotlemise hetkeks saanud 16-aastaseks, kes on esitanud isikut tõendava dokumendi ning on täitnud kõik Ankeedi kohustuslikud väljad, mis sisaldavad kliendikaardiprogrammis osalemiseks vajalikke andmeid, muuhulgas samanimeliste BENU Klientide eristamiseks ja identifitseerimiseks.  Igale inimesele väljastatakse ainult üks Kliendikaart. Juriidiline isik ei saa olla BENU Klient Üldtingimuste tähenduses.

2.3.        Kliendikaart registreeritakse inimese nimele, kes on Ankeedi allkirjastanud. Kliendikaart on personaalne ja seda on keelatud anda kasutamiseks teisele inimesele.   

2.4.   Kliendikaart väljastatakse BENU Kliendile tähtajatult. Kui Kliendikaarti ei ole kasutatud 2 aasta jooksul viimasest ostust, siis Kliendikaart suletakse.

2.5.        Kliendikaardi kaotsiminekust või vargusest tuleb viivitamata teatada lähimasse BENU Apteeki või e-posti aadressile kliendikaart@benu.ee. BENU Apteek Eesti OÜ ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud kaotatud või varastatud Kliendikaardi sattumisest kolmandate isikute kätte ja kasutusse (kolmandate isikute poolt kasutatud BENU punktid taastamisele ei kuulu). BENU Apteegid ei ole kohustatud kontrollima Kliendikaardi esitaja õigust nende esitatud Kliendikaarti kasutada, sh õigust kasutada konkreetse Kliendikaardiga seotud BENU punkte. Teise inimese poolt Kliendikaardi kasutamisega Kliendikaardi tegelikule omanikule tekitatud kahju eest BENU Apteek Eesti OÜ ei vastuta.

2.6.        BENU Apteek Eesti OÜ-l on õigus sulgeda Kliendikaart ja  blokeerida Kliendikaardi kasutamine juhul, kui BENU Apteek OÜ-l tekib põhjendatud kahtlus, et Kliendikaardi kasutamisel rikutakse Üldtingimusi, näiteks kui BENU Apteegi töötaja avastab, et Kliendikaarti kasutab ilmselgelt muu inimene kui konkreetse Kliendikaardi omanik.

2.7.        BENU Apteek Eesti OÜ-l on  õigus Üldtingimused igal ajal tühistada ja/või neid muuta, teatades sellest BENU Klientidele kodulehel www.benu.eevõi BENU Apteekides. BENU kliendil on õigus Üldtingimuste muutumise järel BENU kliendikaardiprogrammist loobuda (leping üles öelda). Kui BENU Klient jätkab pärast Üldtingimuste muutmist BENU kliendikaardi kasutamist, loetakse, et ta on nõustunud muutunud tingimustega.

2.8.        BENU Kliendil on õigus oma osalemine BENU kliendikaardiprogrammis igal ajal lõpetada, esitades selleks allkirjastatud avalduse lähimasse BENU Apteeki või e-posti aadressile kliendikaart@benu.ee. Kliendikonto suletakse 10 tööpäeva jooksul vastava avalduse jõudmisest BENU Apteeki või nimetatud e-posti aadressile. Konkreetse Kliendikaardiga seotud, kuid kasutamata BENU punktid kaotavad kliendikonto sulgemisel kehtivuse ja neid ei kompenseerita rahalise väljamaksega.

3.              BENU kliendikaardiprogrammiga liitumine

3.1.        BENU kliendikaardiprogrammiga liitumiseks tuleb täita Ankeet ning nõustuda Üldtingimustega.

3.2.        Kui BENU Klient soovib saada personaalseid pakkumisi, avaldab ta selleks soovi, andes Ankeedis nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks BENU kliendikaardi üldtingimustel temale personaalsete pakkumiste saatmise eesmärgil. Nõusolek on vajalik, et Kliendi isikuandmete töötlemine BENU kliendikaardiprogrammis oleks kooskõlas Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktide nõuetega.

4.              Allahindluste saamine ja BENU punktide kogumine

4.1.        BENU Kliendil on õigus saada ostult allahindlust või koguda punkte kooskõlas Üldtingimustes sätestatuga. BENU Klientidel, kes on üle 60-aasta vanad on õigus valida, kas saada ostult kohene protsentuaalne allahindlus või koguda Kliendikaardile BENU punkte. Kõik teised BENU kliendid saavad koguda Kliendikaardile olenevalt ostusummast protsentuaalse koguse BENU punkte.

4.2.        Esialgne allahindlus või ostult kogunev BENU punktide arvestuse aluseks olev BENU punktisumma määr on kõigile BENU klientidele 3%. Kui Kliendikaardiga tehakse 1 (ühe) aasta jooksul pärast Kliendikaardi saamist oste kogusummas vähemalt 50 eurot, suurendatakse allahindlust või punktisumma määra 4%ni. Kui ostude kogusumma on vähemalt 100 eurot, on allahindluse või punktisumma määr 5%, 250 euro puhul 6%, 500 euro puhul 7%. Suurendatud allahindluse või punktisumma määra kohaldatakse hiljemalt 1 (ühe) tööpäeva jooksul pärast vastava ostu tegemist.

4.3.        Kliendikaardile koguneb BENU punkte BENU Apteekides ostude eest tasudes.

4.4.        Allahindlusi saab ja BENU punktid kogunevad üksnes ostudelt, mille eest tasutakse sularahas, maksekaardiga või BENU Apteegi kinkekaardiga BENU Apteegis ostu tegemise hetkel. Allahindlust ei saa ja BENU punkte ei kogune, kui ostu eest tasutakse pangaülekandega.

4.5.        Allahindlust ja BENU punkte ei kogune kampaaniatoodete, käsimüügi- ning retseptiravimite ostult. Allahindlusi ja BENU punkte ei saa selliste kaupade ja teenuste ostu eest, mida ostu tegemise hetkel müüakse muu allahindlusega.

4.6.        BENU kliendikaardiprogrammi soodustuste saamiseks peab BENU Klient esitama kehtiva Kliendikaardi BENU Apteegi töötajale enne ostu eest tasumist. Allahindlusi ei tehta ja BENU punkte ei anta tagasiulatuvalt, st pärast kassatšeki väljastamist.

4.7.        Kliendikaardile kogunevate BENU punktide summa ja punktide kogusumma on näidatud kassatšekil ning BENU Klient saab nendega tutvuda ka oma kliendikontol BENU kodulehel www.benu.ee.

4.8.        BENU punktid mis on kogutud eelmisel kalendriaastal (01.01.-31.12.) kehtivad iga järgneva aasta 31. märtsini alates punktide laekumisest kliendikontole BENU Apteek Eesti OÜ jätab endale õiguse BENU punktide kogumise korda igal ajal muuta, teatades sellest BENU Klientidele e-posti teel, kodulehel www.benu.eeja BENU Apteekides.

4.9.        BENU ostude kogusummat arvestatakse eelneva kalendriaasta ostude põhjal. Mida suurem on eelneva 12 kuu jooksul ostetud ostude summa seda kõrgem on BENU kliendikaardi punktide kogumise määr. Kui Kliendikaardiga ei ole oste sooritatud 12 kuu jooksul  alustatakse taas allahindluse või punktisumma määrast 3%.

4.10.    Ühe BENU Kliendikaardiga seotud punkte ei saa üle kanda teisele Kliendikaardile ega kombineerida ostu sooritamisel teise Kliendikaardi punktidega.

5.              Ostude eest tasumine BENU punktidega

5.1.          Kogunenud BENU punkte saab kasutada BENU Apteegis, tasudes nendega ostude eest kuni 100% ulatuses ostusummast, või ostes BENU Kliendikaardiga pakutavaid eritooteid, mille hind on näidatud BENU punktides.

5.2.        BENU Kliendikaardile kogunenud BENU punkte ei saa vahetada rahaks.

5.3.        BENU punktidega saab tasuda kõigi kaupade eest, välja arvatud soodusravimite nimekirja kantud retseptiravimid.

5.4.        BENU Apteek Eesti OÜ-l on igal ajal õigus muuta kaupu ja nende hinna seda osa, mille eest võib tasuda BENU punktidega.

5.5.        Igale ostule kohaldub korraga ainult üks allahindlus ja allahindlusi ei summeerita.

5.6.        BENU punktidega saab tasuda vastavalt Kliendi soovile kuni 99% ostusummast.

5.7.        BENU kliendikaardi kasutamisel on üks BENU punkt võrdne 1 euroga (0,01 BENU punkti on võrdne 1 sendiga).

6.              Kampaaniapakkumised BENU Kliendikaardi omanikele

6.1.        BENU Kliendid saavad BENU Apteekides osta BENU Kliendikaardi tähisega kaupu madalama hinnaga ning kasutada üksnes kaardiomanikele ja BENU koostööpartneritele mõeldud pakkumisi. Teavet BENU Kliendikaardi tähisega kaupade ja BENU klientidele mõeldud eripakkumiste kohta avaldatakse kodulehel www.benu.eening BENU Apteekides, samuti BENU reklaammaterjalides.

6.2.        BENU klientidel on võimalik saada BENU Apteekides allahindluskuponge, mida saab kasutada eri teenuste ostmisel erinevate koostööpartnerite juures. Teavet kupongide ja koostööpartnerite kohta avaldatakse veebisaidil www.benu.eening BENU Apteekides, samuti BENU reklaamvoldikutes.

6.3.        Allahindluskuponge ei saa vahetada rahaks.

7.              Isikuandmete töötlemine

7.1.        Kui inimene on liitunud BENU kliendikaardiprogrammiga, on BENU Apteek Eesti OÜ-l õigus töödelda BENU Kliendi isikuandmeid Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artikli 6(1)(b) alusel Kliendi ja BENU Apteek Eesti OÜ vahel sõlmitud lepingu täitmiseks ehk võimaldamaks BENU kliendil osaleda BENU kliendikaardiprogrammis. Sellisteks isikuandmeteks on:

7.1.1.   Kliendi identifitseerimist ja teistest samanimelistest klientidest eristamist võimaldavad isikuandmed – Kliendi eesnimi, perekonnanimi ja isikukood;

7.1.2.  Kliendi kontaktandmed, mis võimaldavad BENU Klienti teavitada tema uuest salasõnast kliendikontole logimiseks, Kliendikaardi leidmisest, Kliendikaardi väärkasutuse ohu tõttu sulgemisest, Üldtingimuste muutumisest või edastada muud Kliendi jaoks olulist mitteturunduslikku informatsiooni – Kliendi telefoninumber, e-posti aadress ja postiaadress;

7.1.3.   Kliendikaardiga BENU Apteekides tehtud ostude nimekiri – Kliendile rakenduva allahindluse määra ja iga ostuga kogunevate BENU punktide arvestamiseks.

7.2.        Punktides 7.1.1 ja 7.1.2 nimetatud isikuandmete esitamine Ankeedis on BENU kliendikaardiprogrammiga liitumise eelduseks. Kui inimene ei esita nimetatud isikuandmeid, ei saa BENU talle Kliendikaarti väljastada.

7.3.        BENU Klient saab kõigi punktis 7.1 nimetatud isikuandmetega tutvuda, logides kodulehel www.benu.eesisse oma kliendikontole. BENU Klient saab oma kliendikontole sisse logides muuta oma ees- ja perekonnanime ning kontaktandmeid.

7.4.        Kui BENU Klient on andnud Ankeedis nõusoleku isikuandmete töötlemiseks BENU kliendikaardiprogrammi üldtingimustel temale personaalsete pakkumiste saatmiseks, edastab BENU Apteek Eesti OÜ Kliendile tema isikuandmete (näiteks vanuse, soo ja/või varasemate ostude jms) analüüsi tulemusel koostatud personaalseid pakkumisi, mis võtavad arvesse Kliendi tõenäolisi ootusi ja vajadusi. Varasemate ostude analüüs personaalsete pakkumiste saatmise eesmärgil on õigustatud huviga töötlemine Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse 2016/679 artikli 6(1)(a) ja põhjenduspunkti nr 47 kohaselt. BENU-l on õigus edastada BENU Kliendile hoolikalt välja valitud koostööpartnerite pakkumisi (koostööpartner ei saa oma kasutusse BENU Kliendi isikuandmeid).Kui BENU Klient ei soovi enam personaalseid pakkumisi saada, võib ta nõusoleku igal ajal tagasi võtta, logides sisse oma kliendikontole, saates e-kirja aadressil kliendikaart@benu.eevõi pöördudes kirjaliku taotlusega lähimasse BENU Apteeki. BENU lõpetab personaalsete pakkumiste saatmise esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 10 päeva pärast nõusoleku tagasivõtmist.

7.5.        BENU Apteek Eesti OÜ töötleb punktides 7.1.1 ja 7.1.2 nimetatud isikuandmeid alates nende esitamisest Ankeedis või muutmisest kliendikontol. BENU Apteek Eesti OÜ töötleb punktis 7.1.3 nimetatud isikuandmeid alates iga konkreetse ostu tegemisest, kui ostuga koos on esitatud Kliendikaart.

7.6.        BENU Klient võib igal ajal esitada taotluse BENU kliendikaardiprogrammis osalemise lõpetamiseks, BENU kliendikaardiprogrammis enda kohta esitatud isikuandmete töötlemise lõpetamiseks või kustutamiseks. Taotlused saab esitada, logides sisse oma kliendikontole, saates e-kirja aadressil kliendikaart@benu.eevõi pöördudes lähimasse BENU Apteeki.

7.7.        BENU Apteek Eesti OÜ lõpetab Kliendi isikuandmete töötlemise esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 10 päeva jooksul pärast Kliendilt BENU kliendikaardiprogrammis osalemise lõpetamise, isikuandmete töötlemise lõpetamise või isikuandmete kustutamise taotluse saamisest. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise õiguspärasust.

7.8.        Kliendi isikuandmete vastutav töötleja BENU kliendikaardiprogrammis on BENU Apteek Eesti OÜ, registrikood 10709596, aadress Pärnu mnt 501, Laagri 76401 Harjumaa, e-posti aadress  kliendikaart@benu.ee, kontakttelefon +372 6503 664.

7.9.        BENU Apteek Eesti OÜ tagab isikuandmete kaitse läbi organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete. BENU Apteek Eesti OÜ kinnitab, et kasutusele on võetud kõik vajalikud meetmed isikuandmete kaitseks ja et isikuandmete töötlemisel piirdutakse vähimaga, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks. 

7.10.    BENU Apteek Eesti OÜ võimaldab ligipääsu isikuandmetele ainult vastava juhendamise saanud töötajatele, kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud nende tööülesannete täitmiseks ja isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

7.11.    BENU Kliendil on õigus tutvuda tema kohta BENU Apteek Eesti OÜ valduses olevate isikuandmetega ja saada täiendavat teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

7.12.    BENU Kliendil on õigus igal ajal esitada pretensioone oma isikuandmete töötlemise kohta, sh nõuda enda kohta käivate isikuandmete töötlemise lõpetamist, kogutud isikuandmete kustutamist, parandamist või piiramist, esitada vastuväide  oma isikuandmete töötlemisele ja nõuda isikuandmete ülekandmist, kui selline õigus tuleneb Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest või muust asjakohasest õigusaktist.

7.13.    Kui BENU Klient leiab, et BENU Apteek Eesti OÜ on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi või ta soovib oma andmete muutmist/kustutamist, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise või muutmise/kustutamise nõudega BENU Apteek Eesti OÜ poole e-posti aadressil: kliendikaart@benu.ee. BENU Kliendil on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni poole.

7.14.    BENU Apteek Eesti OÜ andmekaitseametniku nimi ja kontaktandmed on kättesaadavad www.benu.ee

info@benu.ee